Úvodní stránka » Služby » Výkup a zpracování suroviny

Výkup a zpracování druhotných suroviny

  • Železné neželezné kovy
  • Papír
  • Plasty
  • Elektroodpad
  • Zprostředkování likvidace autovraků
  • Zpětný odběr autobaterii
  • Sběr papíru pro základní školy

Vykupujeme a nakládáme s těmito druhy odpadů:

01 04 09 odpadní písek a jíl
02 01 10 kovové odpady
10 09 08 licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07
12 01 01 piliny a třísky železných kovů
12 01 02 úlet železných kovů
12 01 03 piliny a třísky neželezných kovů
12 01 04 úlet neželezných kovů
15 01 01 papírové a lepenkové obaly
15 01 02 plastové obaly
15 01 04 kovové obaly
16 01 17 železné kovy
16 01 18 neželezné kovy
16 02 14 vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
17 02 01 dřevo
17 02 02 sklo
17 02 03 plasty
17 04 01 měď, bronz, mosaz
17 04 02 hliník
17 04 01 olovo
17 04 04 zinek
17 04 05 železo a ocel
17 04 06 cín
17 04 07 směsné kovy
17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10
19 12 01 papír a lepenka
19 12 04 plasty a kaučuk
20 01 01 papír a lepenka
20 01 02 sklo
20 01 36 vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 200121, 210123, 2001345
20 01 40 kovy

Provozní doba:

Pondělí 07 - 14*
Úterý 07 - 17*
Středa 07 - 14*
Čtvrtek 07 - 17*
Pátek 07 - 14*

*přestávka 11 - 12

Hříbková Alena
Jablůnka 633
756 23
+420 603 892 009
+420 603 188 762